|
 

Contractació temporal tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica Treball als Barris

Les persones que es presentin han d’estar inscrites al SOC com a requisit imprescinsdible.

Last update 20.10.2017 | 14:46