|
 

Convocatòria de plans d'ocupació amb recursos propis

Last update 03.02.2020 | 03:19

Documentació

pdf 01 Bases reguladores. Publicació al BOPB
584,5KB
pdf 02 Bases reguladores. Publicació anunci al DOGC
33,64KB
pdf 03 Formulari de sol·licitud
40,84KB
pdf 04 Bases reguladores. Rectificació d'ofici. Publicació al BOPB
99,59KB
pdf 05 Bases reguladores. Rectificació d'ofici. Publicació anunci al DOGC
33,01KB
pdf 06 Llista provisional persones admeses i excloses Encarregat Medi Ambient
114,6KB
pdf 07 Llista provisional persones admeses i excloses Peó Neteja Viària
199,8KB
pdf 08 Llista provisional persones admeses i excloses Oficial Primera Electricista
83,89KB
pdf 09 Llista provisional persones admeses i excloses Oficial Primera Paleteria
113,73KB
pdf 10 Llista provisional persones admeses i excloses Oficial Primera Pintor
115,31KB
pdf 11 Llista provisional persones admeses i excloses Peó Jardineria
234,43KB
pdf 12 Llista provisional persones admeses i excloses Peó Neteja Edificis
198,54KB
pdf 13 Llista definitiva persones admeses i excloses encarregat medi ambient
106,56KB
pdf 14 Llista definitiva persones admeses i excloses peó neteja viària
201,43KB
pdf 15 Llista definitiva persones admeses i excloses oficial primera electricista
107,1KB
pdf 16 Llista definitiva persones admeses i excloses oficial primera paleteria
111,34KB
pdf 17 Llista definitiva persones admeses i excloses oficial primera pintor
107,41KB
pdf 18 Llista definitiva persones admeses i excloses peó jardineria
236,03KB
pdf 19 Llista definitiva persones admeses i excloses peó neteja d'edificis
197,24KB
pdf 20 Valoració provicional peó neteja viària
275,63KB
pdf 21 Valoració provisional oficial primera electricista
127,61KB
pdf 22 Valoració provisional oficial primera paleteria
152,27KB
pdf 23 Valoració provisional oficial primera pintor
134,38KB
pdf 24 Valoració provisional peó jardineria
312,62KB
pdf 25 Valoració provicional peó neteja d'edificis
274,79KB
pdf 26 Valoració definitiva oficial primera electricista
71,5KB
pdf 27 Valoració definitiva oficial primera paleteria
73,21KB
pdf 28 Valoració definitiva oficial primera pintor
71,85KB
pdf 29 Valoració definitiva peó jardineria
142,71KB
pdf 30 Valoració definitiva peó neteja edificis
140,42KB
pdf 31 Valoració definitiva peó neteja viària
141,13KB