|
 

Pla d'Ocupació 2016 subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pla d'Ocupació 2016 subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria de selecció de catorze treballadors/res, de diferents especialitats
per a la realització de diverses accions en diferents àmbits de l'Ajuntament. 

 

Informació i documentació

Publicació de les bases i la convocatòria al BOPB

Publicació d'un anunci al DOGC

Formulari de sol·licitud de participació

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Administratiu/iva

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Auxiliar administratiu/iva

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Conserge

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Disseny gràfic

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Informadors/es

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Periodista

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Tècnic/a de so

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Tècnic/a de so (correcció error material)

Llista provisional de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Treballador/a social

Decret aprovació llistes definitives i nomenament tribunal qualificador

Llista definitiva de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Administratiu/iva

Llista definitiva de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Auxiliar administratiu/iva

Llista definitiva de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Conserge

Llista definitiva de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Disseny gràfic

Llista definitiva de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Informadors/es

Llista definitiva de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Periodista

Llista definitiva de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Tècnic/a de so

Llista definitiva de persones admeses i excloses Plans d'Ocupació AMB 2016. Treballador/a social

 

Calendari

Dilluns 18 de juliol: Proves selecció

Dimarts 19 o dimecres 20: Previsió: publicació relació de persones aptes i no aptes.

Indicació del dia i hora d’entrevista; únicament les persones aptes a la prova pràctica.

Dijous 21: Realització de la prova de nivell C de català; únicament les persones aptes a la prova pràctica i que no hagin lliurat l’acreditació el dilluns 18 de juliol.

Dijous 21 i/o divendres 22: Previsió: realització de les entrevistes. Totes les entrevistes es realitzaran al Molí dels Frares.

 

Resultat prova i convocatòria entrevista Plans d'Ocupació AMB 2016. Administratiu/iva

Resultat prova i convocatòria entrevista Plans d'Ocupació AMB 2016. Aux. administratiu/iva

Resultat prova i convocatòria entrevista Plans d'Ocupació AMB 2016. Conserge 

Resultat prova i convocatòria entrevista Plans d'Ocupació AMB 2016. Disseny gràfic

Resultat prova i convocatòria entrevista Plans d'Ocupació AMB 2016. Informadors/es

Resultat prova i convocatòria entrevista Plans d'Ocupació AMB 2016. Periodista

Resultat prova i convocatòria entrevista Plans d'Ocupació AMB 2016. Tècnic/a de so

Resultat prova i convocatòria entrevista Plans d'Ocupació AMB 2016. Treballador/a social

Valoracio provisional Plans d'Ocupació AMB 2016. Administratiu/iva

Valoracio provisional Plans d'Ocupació AMB 2016. Aux. administratiu/iva i informadors/es

Valoracio provisional Plans d'Ocupació AMB 2016. Conserge

Valoracio provisional Plans d'Ocupació AMB 2016. Disseny gràfic

Valoracio provisional Plans d'Ocupació AMB 2016. Periodista

Valoracio provisional Plans d'Ocupació AMB 2016. Tècnic/a de so

Valoracio provisional Plans d'Ocupació AMB 2016. Treballador/a social

 

Last update 27.07.2016 | 03:01