|
 

Selecció de persones participants en el Projecte de Treball als barris

Last update 03.02.2020 | 09:58

Documentació

pdf 01 Bases reguladores
338,27KB
pdf 02 Instància preinscripció
46,08KB
pdf 03 Cartell informatiu
217,11KB
pdf 04 Decret aprovant la modificació d'ofici de les bases
221,65KB
pdf 05 Llista prov persones admeses i exloses - treballas forestals i jardineria
44,94KB
pdf 06 Llista prov persones admeses i exloses - obra i construcció pública
46,13KB
pdf 07 Llista definitiva persones admeses i excloses - treballs forestals i jardineria
6,78KB
pdf 08 Llista definitiva persones admeses i excloses - obra i construcció pública
7,96KB
pdf 09 Llista provisional valoració social - obra iconstrucció pública majors 29 anys
8,96KB
pdf 10 Llista provisional valoració social - obra iconstrucció pública menors 29 anys
7,75KB
pdf 11 Llista provisional valoració social - treballs forestals i jardineria majors 29 anys
8,31KB
pdf 12 Llista provisional valoració social - treballs forestals i jardineria menors 29 anys
7,59KB
pdf 13 Llista definitiva valoració social - treballs forestals i jardineria menors 29 anys
5,37KB
pdf 14 Llista definitiva valoració social - treballs forestals i jardineria majors 29 anys
5,89KB
pdf 15 Llistes provisionals de valoració social. Publicació al BOPB
158,15KB
pdf 16 Nova convocatòria 1 plaça - obra i construcció pública menors 29 anys
158,15KB
pdf 17 Llista definitiva valoració social - obra i construcció pública majors 29 anys
6,26KB
pdf 18 Llista definitiva valoració social - obra i construcció pública menors 29 anys
5,36KB
pdf 19 Llista prov. persones admeses i excloses. Conv. 1 plaça - obra i const. pública menors 29 anys
212,23KB
pdf 20 Llista prov. persones admeses i excloses. Conv. 1 plaça - obra i const. pública menors 29 anys (R1)
212,17KB
pdf 21 Llista def. persones admeses i excloses. Conv. 1 plaça - obra i const. pública menors 29 any
10,3KB
pdf 22 Horari entrevistes. Conv. 1 plaça - obra i const. pública menors 29 any
13,06KB
pdf 23 Llista prov. valoració social. Conv. 1 plaça - obra i const. pública menors 29 anys
8,79KB
pdf 24 Llista prov. valoració social. Conv. 1 plaça - obra i const. pública menors 29 anys (modif. d'ofici)
5,28KB
pdf 25 Llista def. valoració social. Conv. 1 plaça - obra i const. pública menors 29 anys
5,68KB
pdf 26 Llista definitiva programa D majors 29 anys obra
4,96KB
pdf 27 Llista definitiva programa D menors 29 anys obra
4,33KB
pdf 28 Llista definitiva programa D Treballs forestals majors 29 anys
4,55KB
pdf 29 Llista definitiva programa D Treballs forestals menors 29 anys
4,25KB