|
 

Convocatòria selecció persones participants Projecte Treball als Barris

Last update 03.02.2020 | 09:53

Documentació

pdf 01 Bases reguladores. Publicació al BOPB
239,36KB
pdf 02 Formulari de sol·licitud
32,61KB
pdf 03 Bases reguladores. Rectificació d'ofici. Publicació al BOPB
82,92KB
pdf 04 Llista provisional, seguretat en el sector de la construcció i l'obra pública
7,17KB
pdf 05 Llista provisional, gestió i tramitació administrativa
11,47KB
pdf 06 Llista definitiva, seguretat en el sector de la construcció i l'obra pública
5,51KB
pdf 07 Llista definitiva, gestió i tramitació administrativa
5,78KB
pdf 08 Valoració provisional criteris socials sector construcció i obra pública
15,57KB
pdf 09 Valoració provisional criteris socials sector construcció i obra pública (joves)
16,24KB
pdf 10 Valoració provisional criteris socials gestió i tramitació administrativa
15,82KB
pdf 11 Valoració provisional criteris socials gestió i tramitació administrativa (joves)
13,97KB
pdf 12 Valoració prov criteris socials sector construcció i obra pública (rectificació)
47,46KB
pdf 13 Valoració prov criteris socials sector construcció i obra pública menors 29 anys (rectificació)
47,31KB
pdf 14 Valoració prov criteris socials gestió i tramitació administrativa (rectificació)
47,51KB
pdf 15 Valoració prov criteris socials gestió i tramitació administrativa menors 29 anys (rectificació)
46,86KB
pdf 16 Valoració def criteris socials sector construcció i obra pública majors 29 anys
5,33KB
pdf 17 Valoració def criteris socials sector construcció i obra pública menors 29 anys
4,87KB
pdf 18 Valoració def criteris socials gestió i tramitació administrativa majors 29 anys
4,81KB
pdf 19 Valoració def criteris socials gestió i tramitació administrativa menors 29 anys
4,78KB
pdf 20 Llista prov valoració criteris socials sector construcció i obra pública majors 29 anys
49,5KB
pdf 21 Llista prov valoració criteris socials sector construcció i obra pública menors 29 anys
49,6KB
pdf 22 Llista prov valoració criteris socials gestió i tramitació administrativa majors 29 anys
49,1KB
pdf 23 Llista prov valoració criteris socials gestió i tramitació administrativa menors 29 anys
49,25KB
pdf 24 Llista def valoració criteris socials sector construcció i obra pública majors 29 anys
4,96KB
pdf 25 Llista def valoració criteris socials sector construcció i obra pública menors 29 anys
5,07KB
pdf 26 Llista def valoració criteris socials gestió i tramitació administrativa majors 29 anys
4,71KB
pdf 27 Llista def valoració criteris socials gestió i tramitació administrativa menors 29 anys
4,77KB