|
 

Plans, campanyes, programes

  • Guia de llenguatge no sexista
    Eines pràctiques per a la feina i la vida diària
  • Pla d'Igualtat Municipal 2010 - 2013
    El Pla d'Igualtat Municipal 2010 - 2013 ordena totes les accions que es venien realitzant i les amplia tot integrant-les en set eixos, amb la intenció de tractar d'una manera integral el tema de la igualtat. Aquest pla s'impulsa des del departament d'Igualtat, però exigeix la implicació de tots i totes, és absolutament transversal perquè la igualtat entre dones i homes és cosa de tots i totes.
  • Programa del Dia Internacional de les Dones (8 de març)
    El 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones. 
Last update 04.03.2013 | 11:50