|
 

Guia de llenguatge no sexista

Eines pràctiques per a la feina i la vida diària

Aquesta guia vol proveir la ciutadania de Sant Vicenç de les eines necessàries per promoure el llenguatge no sexista a la seva vida diària: a l’Administració, naturalment, però també a la feina, a l’escola, a casa. Una eina a curt termini que recolzi els avenços en educació i civisme que s’estan
promovent des de diferents fronts.

Last update 04.03.2013 | 11:37