|
 

Pla d'Igualtat Municipal 2010 - 2013

El Pla d'Igualtat Municipal 2010 - 2013 ordena totes les accions que es venien realitzant i les amplia tot integrant-les en set eixos, amb la intenció de tractar d'una manera integral el tema de la igualtat. Aquest pla s'impulsa des del departament d'Igualtat, però exigeix la implicació de tots i totes, és absolutament transversal perquè la igualtat entre dones i homes és cosa de tots i totes.

En el procés d'el·laboració del pla han  participat diferents àrees de l'Ajuntament, tècnics i polítics, i també les entitats.Tots plegats han format la C omissió d'Igualtat que ha treballat durant mesos en aquest document.

Last update 04.03.2013 | 11:50