|
 

Informe previ en matèria d'incendis

És l'informe que s'ha de sol·licitar abans de presentar la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis .

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, cal que una entitat col•laboradora de l'Administració faci l’acte de comprovació en matèria d’incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa ha de fer la comunicació prèvia corresponent.

Iniciar tràmit

Last update 04.03.2016 | 15:00