|
 

Accés, consulta i reclamacions a les llistes del cens electoral

El Cens Electoral és una base de dades que conté les inscripcions de les persones que reuneixen els requisits per a votar i no estan privades definitiva o temporalment, del dret de sufragi. Tots els ajuntaments han de permetre la consulta individualitzada de les seves dades en el Cens Electoral als veïns i veïnes que ho sol·licitin durant els 8 dies següents al sisè dia posterior al de la convocatòria de les Eleccions.
El Cens Electoral és una base de dades que conté les inscripcions de les persones que reuneixen els requisits per a votar i no estan privades definitiva o temporalment, del dret de sufragi.
Tots els Ajuntaments han de permetre la consulta individualitzada de les seves dades en el Cens Electoral als veïns i veïnes que ho sol·licitin durant els 8 dies següents al sisè dia posterior al de la convocatòria de les Eleccions.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona empadronada a Sant Vicenç dels Horts i que vulgui comprovar la correcció de les seves dades en el Cens Electoral.Tots els Ajuntaments han de permetre la consulta individualitzada de les seves dades en el Cens Electoral als veïns i veïnes que ho sol·licitin durant els 8 dies següents al sisè dia posterior al de la convocatòria de les Eleccions.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant els 8 dies següents al sisè dia posterior al de la convocatòria de les Eleccions a través del Programa CONOCE

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE/passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Tràmit pas a pas:
El ciutadà es presenta a l'Oficina d'atenció ciutadana i manifesta la seva voluntat de consultar la llista del cens electoral per fer la reclamació pertinent en el cas de detectar la seva exclusió/ no inclusió o error en les dades registrades

Termini de resolució:
Les persones interessades poden consultar i modificar el Cens Electoral durant tot l’any. Es poden formular les reclamacions de dades personals oportunes, en el cas d'observar errors en les seves inscripcions, durant el període de vuit dies, a partir del sisè dia posterior a la convocatòria d’Eleccions. Les reclamacions presentades durant aquest període de temps hauran de ser resoltes per la Direcció Provincial de l'Oficina del Cens Electoral abans del dia de la votació.

Last update 25.03.2014 | 09:25