|
 

Petició del servei d'orientació i inserció laboral

Aquest tràmit permet sol·licitar hora d'entrevista amb el servei d'orientació i inserció laboral.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.  

Documentació que cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. 
2. Si se'n disposa, és recomanable aportar l'Informe de vida laboral. 
3. Si se'n disposa, és recomanable aportar el Currículum vitae i fotografia recent.

Tràmit pas a pas:
1. Demaneu hora per a fer l'entrevista.
2. Aporteu els documents sol·licitats el dia de l'entrevista.
3. El servei corresponent us proporcionarà la informació i orientació que requereixi el vostre cas.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 05.04.2013 | 14:47