|
 

Endós de factures i/o certificacions d'obra

Aquest tràmit permet al posseïdor d'un document de crèdit aprovat per l'Ajuntament (una factura o certificació d'obres) comunicar a l'Ajuntament per a què faci el pagament a una tercera persona.

 


Qui el pot demanar?:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic. 

Documentació que cal aportar:
Dades identificatives de certificació o de la factura i detall de l'actuació, import del dret a cedir i dades bancàries on s'hagi d'efectuar el pagament. 

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud d'endós.
2. L'Ajuntament comprovarà que el creditor no té deutes amb l’Ajuntament.
3. Si no té deute si es tracta d'un deute reconegut per l'Ajuntament, es tramita l’endós i s'avisa a l'interessat per tal que el reculli. 

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Last update 09.12.2013 | 14:08