|
 

Informació per a iniciar tràmits de serveis socials i benestar social de la Generalitat de Catalunya (pre-tràmit)

Aquest tràmit permet demanar cita amb el/la Treballador/a social de l'Ajuntament per tal de demanar assessorament o iniciar la sol·licitud de tràmits de serveis socials i benestar social de la Generalitat de Catalunya.Qui el pot demanar?:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha. 

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic. 

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació. 

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud.
2. L'àmbit corresponent us donarà cita amb el tècnic/a corresponent per tal de proporcionar-vos la informació corresponent. 

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Last update 02.06.2013 | 11:58