|
 

Llicència d'ocupació de la via pública per contenidors i sacs de runa

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública per a contenidors de runa, ja siguin sacs o contenidors metàl·lics.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació de 24h.

Requisits a complir:
1. En cas que el motiu de la instal·lació del/s sac/s sigui una obra cal disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia. 
2. En la instal·lació de contenidors s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.

Documentació que cal aportar:
Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
Obres:  
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Tràmit pas a pas:
1. Ompliu i signeu l'imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
2. L'àmbit corresponent elaborarà l'informe i, si és favorable, prèvia liquidació de taxes, s'atorgarà la llicència.
3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència.
4. Recordeu que cal que respecteu els terminis d'instal·lació i retirada dels sacs i contenidors, així com altres requisits que es determinin des de l'Ajuntament.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 09.12.2013 | 13:30