|
 

Petició d'informació gràfica del territori

Aquest tràmit permet fer la sol·licitud de còpies de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.Qui el pot demanar?:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.  

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.  

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic 

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació. 

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu la sol·licitud
2. Pagueu la taxa corresponent.
3. L'Ajuntament procedirà a efectuar les còpies sol·licitades.  

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Last update 19.05.2013 | 18:26