|
 

Subvencions a famílies amb escassa capacitat econòmica per al pagament de l'IBI, taxa de residus i IVTNU 2020 i per al pagament del tribut metropolità 2019

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament d’Economia a families amb escassa capacitat econòmica destinades al pagament de l’IBI, la taxa de residus i IVTNU de l’exercici 2020 i al pagament del tribut metropolità de l'exercici 2019.

Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de les quantitats satisfetes en concepte de l’IBI, la taxa de residus i IVTNU de l’exercici 2020 i al pagament del tribut metropolità de l'exercici 2019.

 

El lloc de presentació de les sol·licituds serà:

- El Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital.

- Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana), que es podrà demanar:
- Per telèfon: 900.111.656
- Web municipal: Cita prèvia

Last update 18.06.2020 | 05:50