|
 

Subvencions de caràcter social (menjador escolar, despeses escolarització, activitats extraescolars, casals estiu) (Curs 2019-2020)

Last update 26.06.2020 | 15:21

Documentació

pdf 01 Bases reguladores Publicació BOPB
233,37KB
pdf 02 Formulari de sol·licitud i annex 1
618,81KB
pdf 03 Annex 2 autorització dades renda i patrimoni
12,85KB
pdf 04 Annex 3 Justificació casals
457,33KB
pdf 05 Resolució definitiva d'una part de les sol·licituds
1,1MB
pdf 06 Resolució definitiva 2na i última part de les sol·licituds
493,8KB
pdf 07 Annex 4 autorització i justificació escolaritat
12,93KB
pdf 08 Annex 5 autorització i justificació act.extraescolars
16,22KB
pdf 09 Annex 6 justificació activitats extraescolars
120,13KB
pdf 10 Resolució definitiva 1ra part despeses d'escolaritat curs 2019-2020
1,8MB
pdf 11 Denegació provisional concessió de la subvenció d'una part de les sol·licituds i aprovació resolució definitiva de la resta de sol·licituds
2,7MB
pdf 12 Segona aprovació de prestacions econòmiques d'ajuts menjador
1,7MB
pdf 13 Aprovar les revocacions i reintegraments de les subvencions concedides
417,17KB
pdf 14. Denegar provisionalment la concessió de prestacions econòmiques d'una part de les sol·licituds de despeses d'escolaritat i aprovar l'atorgament definitiu de la resta de les sol·licituds de despeses d'escolaritat
2,1MB
pdf 15. Tercera aprovació de prestacions econòmiques ajuts complementaris de menjador
386,14KB
pdf 16. Tercera aprovació de prestacions econòmiques de despeses d'escolaritat curs 2019-2020
939,1KB
pdf 17. Denegar provisionalment la concessió de subvencions d'una part de les sol·licituds per activitats esportives i d'aprenentatge de llengües estrangeres, musicals, expressió artística i tecnològiques del curs 2019-2020
1,4MB
pdf 18 Denegar provisional i definitivament la concessió de la subvenció d'una part de les sol·licituds presentades i aprovar l'atorgament definitiu de la resta de sol·licituds a la convocatòria de subvencions per activitats esportives i d'aprenentatge d
3,2MB