|
 

Subvencions IBI 2016

L'objecte es concedir subvencions a aquelles persones físiques contribuents del municipi amb escassa capacitat econòmica, que siguin subjectes passius de l'Impost sobre béns immobles urbans (IBI) titulars o co-titulars d'habitatges i de l'Impost sobre l'Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. (IVTNU).

Publicació BOPB

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del dia 2 de maig al dia 30 de setembre (ambdós inclosos).

Anuncis __________________________________________________________________

Publicació: 11.04.2016

Rectificació a l'anunci del BOPB de data 29.3.16 d'ajuts en el pagament de l'IBI i IVTNU.

 

 

Last update 13.03.2017 | 01:45