|
 

Subvencions per la concessió de prestacions econòmiques assistencials, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades al cobriment de necessitats bàsiques de persones afectades per un expedient de regularització temporal d'ocupació i expedients regularització d'ocupació (ERTO/ERO)

Last update 28.05.2020 | 12:38