|
 

Subvencions i ajuts atorgats

En compliment del que estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 30 del Reglament de la indicada Llei, es dóna publicitat a les subvencions atorgades: 

Exercici 2016

Exercici 2015

Exercici 2014

 

Last update 14.03.2017 | 02:22