|

Cultura

Creativitat artística i cultura popular

La Regidoria de Cultura treballa per incentivar i donar suport al potencial sociocultural de les entitats, associacions i empreses culturals del municipi, que són el veritable motor de la nostra cultura de poble.
La creativitat artística i la cultura popular són els eixos que mouen les polítiques culturals vicentines i la regidoria actua per tal de dotar-los d’eines i recursos.
L’objectiu és respectar la identitat, la pluralitat i la diversificació de l’oferta cultural per arribar a tots els públics, valorant el petit format i els productes culturals de qualitat.