|
 

Comunicació prèvia d'oberturaMitjançant la Comunicació prèvia d'obertura, la persona interessada informa l' Administració l’inici d’una de les activitats econòmiques de baix risc, incloses a l’ Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa , (vegeu columna corresponent a Comunicació prèvia, a la taula tècnica adjunta) i hi adjunta el projecte i el certificat tècnics necessaris per exercir-la.


Iniciar tràmit

Last update 04.03.2016 | 15:02