|
 

Llicència per tall de carrer

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a poder interrompre la circulació de vehicles d'un carrer.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. 

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

Obres:
2. Fotocòpia de la llicència d'obres.

Tràmit pas a pas:
1. Ompliu i signeu l'imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
2. L'àmbit corresponent elaborarà l'informe i, si és favorable, prèvia liquidació de taxes, s'atorgarà la llicència.
3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 04.10.2013 | 13:20