|
 

Certificat d'aprofitament urbanístic vigent

Aquest tràmit permet obtenir la informació de les parcel·les i finques del municipi, per saber el planejament urbanístic que li afecta, si són edificables o si estan afectades per un projecte urbanístic, i els paràmetres d’edificació.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi. 
2. Plànol d’emplaçament on s’identifiqui clarament la finca.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
3. L'àmbit corresponent emetrà la certificació.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit, no es contempla. 

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 04.10.2013 | 13:24