|
Cultura

Consulta de documentació a l'Arxiu Municipal

Aquest tràmit permet consultar la documentació (no sotmesa a restricció d'accés) que es troba a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament: documentació administrativa, butlletins oficials, bases de dades de legislació i jurisprudència, revistes, cartells, fullets, plànols i altres documents.


Qui el pot demanar?


La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:

No n'hi ha.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud.
2. Consulteu la documentació especificada en el dia i hora concretats amb l'Ajuntament. 

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 21.03.2013 | 13:38