|
 

Comissió de Participació

Les decisions de la Comissió seran únicament decisions de forma sobre els processos i mecanismes de participació com a instruments. La Comissió no esta autoritzada a prendre decisions fermes de contingut sobre les temàtiques que es portin a participació. La decisió sobre el contingut correspon únicament a la ciutadania.

La comissió està formada per:

 • Un/a representant de cada candidatura presentada a les darreres eleccions municipals que hagi obtingut més d’un 3% dels vots
 • L’alcalde/ssa
 • Regidor/a de Participació Ciutadana
 • Un representant de cada Taula i/o Consell
 • Tres representants de la ciutadania
 • Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no vot.

Els membres d’aquesta comissió són nominals i només en cas de renúncia es podrà escollir un substitut.
Els representants de la ciutadania es poden presentar a través d’un formulari a tal efecte a on inscriuen la seva candidatura per optar al sorteig públic per escollir els representants. Tota persona major de 16 anys, empadronada a Sant Vicenç dels Horts o que estigui inscrita en el Registre Municipal de Participació, podrà optar a ser escollida. Per poder-hi optar, les persones interessades hauran de presentar al Servei integral d’atenció ciutadana (SIAC) la corresponent candidatura abans del dia 22 de juny, inclòs.

Les funcions de la Comissió són:

 • Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana dels plans i programes transversals previstos en el Pla d'Acció Municipal.
 • Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana de les polítiques puntuals que se sotmetin a participació.
 • Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
 • Preparar la documentació dels temes que se sotmetin a participació ciutadana.
 • Mobilitzar els participants dels diferents processos participatius
 • Organitzar el procés d'informació i reflexió previ a la celebració un NIP, una consulta ciutadana o altres mecanismes de participacio ciutadana.
 • Difondre els resultats dels processos participatius.

Les decisions de la Comissió de Participacio Ciutadana es prendran, sempre que sigui possible, per consens entre tots els seus membres. Quan no s'arribi al consens, es realitzarà una votació en la que cada representant, excepte els tècnics de l'Ajuntament, tindrà un vot. La votació serà favorable quan sigui aprovada per 2/3 parts dels assistents.

Last update 01.06.2016 | 02:11