|
 

Consell Econòmic i per l'Ocupació

Consell Econòmic i per l'ocupació

El Consell Econòmic i per a l’Ocupació és un òrgan de caràcter consultiu, i de participació creat per estimular i canalitzar la participació ciutadana i la de les
seves associacions en la gestió dels afers relatius a l'àmbit econòmic i de promoció de l’ocupació i és un espai d'influència ciutadana i d’interrelació d'informació.

Last update 06.10.2014 | 10:15