|
 

Formació: Alineant les entitats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030

Del 17 de novembre de 2020 a les 17:30 al 18 de novembre de 2020

El 17 i 18 de novembre, de 17.30 a 19 h

Més informació:  https://suport.fundesplai.org

Formació per a entitats

Conèixer els reptes dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenibles i de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Aprendre a incorporar en els projectes de l’entitat la perspectiva dels ODS, amb independència del volum de l’entitat.

Temari

Teòrics (des de l’aplicació pràctica)

Introducció als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenibles i a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

o Dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni als ODS.

Les entitats davant del repte dels ODS i l’Agenda 2030.

El Model de les 5P i el Cercle biosfera-societat-economia.

Els projectes locals, també des de la lògica dels ODS.

Propostes de millora per l’aplicació dels ODS en les entitats.

o Com dissenyar projectes en clau ODS: objectius, seguiment, avaluació.

o Com comunicar els projectes i la seva alineació amb els ODS.

Continguts pràctics

Casos pràctics: s’aportaran exemples d’entitats i de projectes alineats amb els ODS. Es proposaran dinàmiques que permetin a les entitats entendre que la perspectiva dels ODS és aplicable també a projectes locals o de reduïdes dimensions o pressupost.

Espai de dubtes i debat

Last update 05.10.2020 | 09:56