|
 

Pla de Barri de Sant Josep

Pla de Barri de Sant Josep

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al 2015 va impulsar un procés participatiu al barri de Sant Josep per conèixer quines són les necessitats de la ciutadania i poder-hi donar resposta amb la implicació dels veïns i veïnes. Durant aquest any l’Ajuntament va fer servir els pressupostos participatius com un instrument de planificació de la despesa pública mitjançant els quals els veïns del barri van poder decidir on destinar part dels recursos públics. La partida econòmica dedicada a aquest procés era de 200.000. L’objectiu d’aquesta iniciativa era incorporar la veu de la ciutadania en el procés de presa de decisió de forma responsable i col·lectiva sobre aquelles qüestions que els afecten (sempre que siguin de competència municipal) i una manera de fer-ho és participant en una part del pressupost municipal.

COM ES VA DUR A TERME?

Es van obrir dos grans espais de participació per recollir les necessitats i prioritats de la ciutadania i, així, poder definir actuacions en el barri. Concretament es va dissenyar un espai online i unes jornades participatives obertes a tota la ciutadania. Aquest moment d’obertura va permetre recollir necessitats, propostes i actuacions en base a diferents perspectives (social, cultural, formativa i urbanística). A aquest procés van poder participar tots aquells ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys empadronats al barri de Sant Josep i les entitats i associacions que treballen al barri.

Es van crear dos espais estables de treball:

- La Taula del Barri de Sant Josep va ser l’encarregada de fer el seguiment i l’avaluació del procés participatiu i de les actuacions que es van derivar. Aquesta Taula estava formada per representants de les diferents entitats presents al barri de Sant Josep (AV Sant Josep, Colectivo Sant Josep, Centre Diari Sant Josep, CIJ El Quijote, Casal Cívic Sant Josep, AMPA Sant Josep, AMPA El Rocío i AMPA Gabriela Mistral) i per partits polítics amb representació municipal.
- L’ Equip Tècnic de Valoració dels projectes i propostes estava format pels tècnics municipals que es consideraven necessaris per tal de valorar la viabilitat legal i econòmica dels projectes presentats.

QUINS RESULTATS VA GENERAR EL PLA DE BARRI DE SANT JOSEP?

Després de diverses sessions participatives es va arribar a l’acord d’invertir aquests recursos en elements que poguessin donar cobertura a les necessitats de la gent jove i les persones grans del barri.

Un dels primers recursos que es creen és el SAJ, el Serveis d’Acompanyament Jove. En paral·lel, amb la voluntat d’aprofitar el capital social generat al procés participatiu, durant el 2016 es dona continuïtat al treball col·lectiu i es configuren les bases de l’actual projecte Implica’t per Sant Josep. En aquest moment es van definir les estructures de participació i pressa de decisions del projecte. L’objectiu era començar a treballar i elaborar un document per formalitzar amb la Generalitat de Catalunya un Pla de desenvolupament comunitari: l’Implica’t per Sant Josep. El Plenari, el principal espai de seguiment del projecte, es reuneix per primer cop i valida la proposta d’organització, que podeu trobar al document del projecte. Els espais de participació que es creen són:

• Plenari
• Taula tècnica
• Comissions operatives: convivència i entorn

Al 2017 es van realitzar les primeres accions del projecte, consensuades prèviament a la comissió de convivència i a la comissió d’entorn. Aquest any es va iniciar el projecte GenerAccions, dedicat a millorar la convivència i el coneixement mutu a partir de les arts visuals, en aquest cas la imatge en vídeo. També, a finals d’any, es va celebrar la recollida de cartes als patges reials.
Durant el 2019 l’Implica’t per Sant Josep continua creixent, segueix desenvolupant les activitats i projectes dels anys anteriors i, alhora, es creen de nous.

COM ES GARANTEIX LA VIABILITAT DE L’IMPLICA’T PER SANT JOSEP?

Al juny del 2018 es va incorporar la figura tècnica de l’Implica’t per Sant Josep. Per tant, el projecte compta per primera vegada amb una persona dedicada a temps complert al desenvolupament dels objectius i propostes recollides durant el 2015-2016.

El pressupost total del projecte és de 62.067 €, dels qual la Generalitat aporta el 40% (25.000 €) i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts el 60% (37.067 €). Amb aquest pressupost es contracta al tècnic del projecte i les hores de coordinació, a més de dedicar-hi una part a activitats i tallers. Cal tenir en compte, també, altres recursos com les impressions i dissenys que es fan des del Departament de Comunicació de l’Ajuntament i, sobretot, el temps que aporta el veïnat de forma solidària al projecte.

COM ES PREVEU SEGUIR TREBALLANT?

Actualment l’Implica’t per Sant Josep es troba ubicat al Centre Socioeducatiu el Rocio, des d’on s’organitza i treballa per millorar les condicions de vida al barri de Sant Josep, des de la implicació veïnal i la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Alguns dels projectes que s’han realitzat i/o que s’estan realitzant són:

• Foment de l’envelliment actiu - projecte per a gent gran
• Decorem el barri - projecte de decoració de Nadal reciclada
• Marxa de Torxes (8M dia de la dona treballadora)
• Recollida de cartes del patges reials
• Projecte GenerAccions – documental sobre el barri de Sant Josep
• Festes diverses – festa d’estiu i de l’Implica’t

Els espais i grups estables on pots participar són:

• El Grup de Manualitats de l’Implica’t
• El Grup Motor de l’Implica’t
• El Plenari de l’Implica’t

Si vols rebre més informació i/o participar al projecte, envia un correu a implicat@svh.cat o truca al següent número 696 75 27 71.

 

Last update 14.02.2020 | 11:25