|
 

Reglament de Participació Ciutadana

INFORMACIÓ

En el nostre sistema democràtic, qualsevol persona ja té reconeguts constitucionalment els drets que apareixen al reglament: els drets d’informació, de participació, d’associació, de reunió...

A més, tant la normativa com les experiències municipals ja defineixen algunes formes per participar, entre les quals trobem:

  1. Els processos de participació i debat públic permeten a la ciutadania i l’ajuntament compartir i contrastar informacions, opinions i arguments sobre un tema determinat. Altres fórmules similars els Fòrums de participació.
  2. La iniciativa ciutadana permet que un grup de ciutadans/es facin arribar una proposta d’actuació a l’ajuntament després d’haver recollit les signatures suficients que demostrin que és una proposta que recolza molta gent.
  3. La consulta popular és una eina de participació en la qual la ciutadania, mitjançant el vot individual, manifesta el seu parer en relació a una matèria de competència municipal.
  4. Els Consells o Taules sectorials són òrgans consultius formats per membres de l’ajuntament i la ciutadania que es reuneixen de forma permanent al llarg dels anys.
  5. La rendició de comptes és l’acció de l’ajuntament de presentar, davant la ciutadania, l’execució del previst, els resultats de la gestió per tal que pugui ésser comprovada. Una de les fórmules més conegudes són les Audiències Públiques.
Així doncs, en què puc jo participar?

* El Reglament va més enllà: Participar és un dret ciutadà que podem exercir quan confiem en la millora del nostre entorn i del nostre sistema, per això, la informació i el bon govern són tan importants com la participació ciutadana.

* El Reglament no fa la participació: Són les persones amb llurs pràctiques les qui creen el seu propi model de participació.

A Sant Vicenç dels Horts, ara és el moment de decidir quin és el nostre model i aquí hi tens molt a dir!

Llegeix i aporta a l’esborrany del Reglament que es proposa (Consulta'l clicant aquí).

 

DEBAT CIUTADÀ I APORTACIONS

Què hauria de caracteritzar la relació ajuntament – ciutadania?

Com voldries estar informat de les coses del poble?

Com faries que qui vulgui, pugui participar en les qüestions d’interès general?

En definitiva, com t’agradaria escoltar i ser escoltat?

Pots fer arribar les teves propostes i suggeriments, al menys, de tres maneres:

  • Assisteix al següent debat ciutadà on reflexionar, compartir coneixements i fer les teves propostes
Debat ciutadà per a elaborar el Reglament de Participació Ciutadana 
Dia: 21 de març de 2015 
Hora: de 10h a 13.30h 
Lloc: Molí dels Frares 
POTS INSCRIURE’T a través del formulari que us podeu descarregar clicant aquí i enviar-lo a participacio@svh.cat
 
  • Apropa’t a l’espai de participació al carrer: 

* Dimecres 25/02 tarda, Plaça Vila – Vella

* Dijous 26/02 matí, Mercat setmanal, Ctra. Sant Boi

* Dijous 26/02 tarda, Plaça Narcís Lunes i Rambla Llobregat

  • Envia les teves propostes omplint el següent qüestionari fins el 22 de març. Obriu-lo amb Explorer (Clica aquí)
 
 
RETORN DE RESULTATS

En aquest apartat, trobareu l’Informe de resultats del procés per elaborar el Reglament de Participació Ciutadana. Serà la documentació que serà pública i que recollirà les aportacions de tothom que s’hi hagi implicat.

A més, aquesta serà la documentació amb les propostes ciutadanes que estudiaran i consideraran les persones membres de la Comissió del Reglament de Participació Ciutadana, formada per tots els grups municipals amb representació al consistori i representants d’entitats socials.

El Reglament de Participació Ciutadana que en resulti es traslladarà al Ple Municipal per a la seva aprovació.

Last update 20.03.2015 | 09:17