|
 

Formació postobligatòria

Sant Vicenç compta amb una àmplia oferta educativa des de fa anys.

Als documents adjunts trobareu un recull de tota l’oferta formativa postobligatòria de Sant Vicenç així com el contacte dels centres educatius que els imparteixen.

El calendari de preinscripció per als diferents estudis postobligatoris per al curs 2020-2021 és el següent:

- Del 14 al 25 de maig per als programes de formació i inserció (PFI).
- Del 18 al 26 de juny per als ensenyaments d’Educació d'adults.
- Del 14 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitja de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
- Del 29 de maig al 7 de juny per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
- Del 2 al 6 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà.
- Del 3 al 6 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.
- Del 4 al 16 d'abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.
- Del 8 de maig al 6 de juny per als ensenyaments esportius (primer període).
- Del 15 d’abril al 4 de juny per als cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.

Vídeos informatius

Agrupats per famílies professionals, L’’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en col•laboració amb l’Institut Gabriela Mistral i l’Institut Salesians Sant Vicenç, va elaborar diversos vídeos informatius per donar a conèixer la oferta de Formació Professional al municipi. Els cicles formatius són els següents:

Família Professional de Gestió i Administració
o Cicle de grau mitjà “Gestió administrativa”
o Cicle de grau superior “Administració i finances”

Família Professional de Comerç i Màrqueting
o Cicle de grau mitjà “Activitats comercials”

Família Professional d’ Electricitat i Electrònica
o Cicle de grau mitjà “Instal•lacions elèctriques i automàtiques”
o Cicle de grau superior “Automatització i robòtica industrial”

Família Professional de Fabricació Mecànica
o Cicle de Grau Mitjà “Mecanització”

Família Professional d’Informàtica i Comunicació
o Cicle de grau mitjà “Explotació de sistemes microinformàtics i xarxa”
o Cicle de grau superior “Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma adaptat a la logística”

Família Professional de Transport i Manteniment de vehicles
o Cicle de grau mitjà “Carrosseria”

Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
o Cicle de grau mitjà “Atenció a persones en situació de dependència”
o Cicle de grau superior “Educació infantil”
Per a més informació, disposeu dels serveis municipals d’orientació acadèmica, professional i d’ocupació següents:


SERVEI MUNICIPAL DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL (TET)
La Foneria, carrer del Claverol, 6
Telèfon: 936 029 221, a/e: pij@svh.cat
- Orientació i acompanyament en els processos de transició escola-treball per a
joves

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL - ESPAI JOVE LA CAPELLA
C. d'Albacete, 1-9
Telèfon: 936 769 780, a/e: lacapella@svh.cat / espailacapella@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h
- Punt d’Informació Juvenil
- Assessoria d’orientació acadèmica, laboral i en mobilitat internacional per a joves

DEPARTAMENT D’OCUPACIÓ I EMPRESA
Plaça del Molí, 1 (edifici municipal del Molí dels Frares)
Telèfon: 936 807 100, a/e: ocupacio@svh.cat
- Servei Local d’Ocupació i Club Feina
- Formació per a persones aturades
- Serveis d’Emprenedoria

 

Last update 24.02.2020 | 10:04