|
 

Juan Ramón Torres

Partit dels Socialistes de Catalunya

4t Tinent d’alcaldia
Regidories de barri
Recursos Humans
Seguretat Ciutadana
Protecció Civil
Accessibilitat universal
Regidor de La Guàrdia i el Llinàs

48 anys.  Tècnic en prevenció de riscos laborals i postgraduat en relacions laborals.  Delegat sindical de la UGT.  Col·labora amb l'AMPA de l'Institut Gabriela Mistral.


 

Last update 22.09.2019 | 16:55