|
 

Patricia Higueras

Partit dels Socialistes de Catalunya

Regidora de Sant Josep

Educació
Comunicació

35 anys.  Mestra d'educació primària. Ha treballat a l'escola Sant Jordi i des de l'any 2007 treballa a l'Escola Sant Josep.


 

Last update 08.01.2020 | 13:21