|
 

Preinscripció Curs 2020-2021

Preinscripció Curs 2020/21


Entre el 13 i el 22 de maig es podrà realitzar la preinscripció escolar per als ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO).

Els tràmits s’hauran de fer preferiblement per via telemàtica, tot i que s’habilitarà un servei d’atenció presencial per a les famílies que no disposin dels mitjans necessaris

El tràmit es podrà fer completament online, a través del portal de preinscripció del Departament d’Educació de la Ganeralitat de Catalunya (http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/). S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació següent escanejada o fotografiada.

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Les famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, podran lliurar les sol·licituds de manera presencial del 19 al 22 de maig, inclòs, al centre educatiu demanat en primera opció. Per lliurar les sol·licituds presencialment serà imprescindible demanar cita prèvia trucant al centre escollit en primera opció.

Les adreces electròniques i telèfons de contacte dels centres educatius del municipi les podeu trobar a la Guia Educativa 2020-2021

La matrícula es podrà formalitzar del 13 al 17 de juliol.

Podeu trobar més informació sobre el calendari del procés de preinscripció, la documentació a aportar en la preinscripció i els criteris de prioritat a la pàgina http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/

Per a aclariments o dubtes, l’Ajuntament també té en marxa l’atenció telemàtica de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Les consultes a l’OME es poden adreçar a:

  • educacio@svh.cat
  • 93 656 98 26, de 9.30 a 13.30 h
Last update 11.05.2020 | 06:38