|
 

Subvencions entitats esportives

La Regidoria d’Esports de Sant Vicenç dels Horts, conscient de la necessitat d’establir mecanismes que garanteixin l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania, vol donar suport a les iniciatives dels agents que actuen en l’àmbit de l’esport local, amb la finalitat i els objectius següents:

• Consolidar els agents que ofereixen serveis esportius a la població.
• Garantir un nivell d’oferta que respongui a les necessitats i demandes del teixit social.
• Procurar que els serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, lúdica i competitiva arribin a tots els sectors de la població.
• Donar suport i potenciar l’arrelament i l’estructuració del sistema esportiu local, entès com una part del conjunt de promotors d’ofertes de serveis i activitats esportives, així com les persones usuàries i /o practicants.
• Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col•lectius, que per raons socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual.
• Potenciar el coneixement extern i la imatge de Sant Vicenç dels Horts.

Les subvencions es formalitzaran mitjançant convenis quan sigui convenient per raó de l’activitat objecte de subvenció, cosa que no suposarà una exclusió del règim i dels requisits establerts en aquestes bases.

 

Destinataris

Poden sol•licitar subvencions els clubs, les entitats o associacions esportives sense ànim de lucre de Sant Vicenç dels Horts. També ho podrà fer qualsevol persona física o jurídica, amb la finalitat d’efectuar una activitat dins de les previstes en els programes objecte de subvenció.

 

Termini de presentació


El termini de presentació de sol•licituds serà de l'1 al 20 de juny.

 

Last update 28.05.2020 | 12:55