|
 

Borsa habitatge pel lloguer social

A la borsa d’habitatge de Sant Vicenç actuem com a mediadors entre els propietaris i els llogateres, proporcionem confiança a ambdues parts implicades en el lloguer. Els preus dels habitatges que es gestionen a la borsa son reduïts; gestionem rendes per sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per a cada família.

Les Borses han de procurar que les persones sol•licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les característiques i al nombre de membres de la unitat de convivència. També han de procurar que la renda a pagar sigui adequada al nivell d’ingressos de cada família (35% aprox.), d’aquesta forma aconseguim evitar impagaments y assegurar la correcta convivència dels llogaters.

Els habitatges que disposem a les borses son assignats als sol·licitants que hi ha apuntats al programa de lloguer d’acord amb els criteris següents:
La Borsa assigna l’habitatge a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti tenint en compte la relació entre el preu de lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, i la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar.
En el cas de coincidència i si no hi ha una emergència social, entre diversos sol·licitants, la borsa assigna l’habitatge per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds que ha tingut.

Les Borses convenen amb els propietaris les rendes a cobrar, la moderació de renda es aproximadament d’un 15% o 20% per sota de les rendes que es poden trobar al mercat lliure.

La Borsa ofereix:
• Atenció personalitzada, confiança, seguretat i gratuïtat.
• La recerca d´un habitatge el més adient possible a les necessitats del sol•licitant.
• Un preu inferior al del mercat lliure.
• La gratuïtat en la redacció i formalització del contracte de lloguer.
• Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer.
• Suport i seguiment d’incidències.
• Garantir el compliment de la LAU (fiança d´una mensualitat en compliment de la legislació vigent, sense cap altra garantia addicional).
• La informació i tramitació d´ajuts per al pagament del lloguer, si és el cas
• La informació i tramitació d´ajuts al propietari per la rehabilitació, si és el cas.
• Assegurança multirrisc, defensa jurídica i aval lloguer.

Tant si ets propietari d’un pis com si cerques habitatge, si vols mes informació per posar el teu pis en lloguer o vols omplir una sol·licitud per trobar un habitatge has de passar per l’oficina de la Borsa o trucar per telèfon per demanar cita.

On i quan es pot fer
Borsa d’habitatge de Sant Vicenç dels Horts
Edifici La Foneria
c. Claverol 6-8
Telèfon: 93.602.92.00 Ext. 4257
E- Mail: estede@provivienda.org 
             habitatge@svh.cat

Horari d'oficina:
(Es necessari demanar cita, només hores concertades)
Matins: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.
Tardes: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 h.
Horari d'estiu (Des del 1 de juliol al 15 de setembre): de Dilluns a Divendres de 9.30 a 13.30h. 
 

 Consulta els pisos disponibles del terme municipal

Last update 23.11.2020 | 09:51