|
 

Informació del Ministerio de Fomento

En aquest link del Ministerio de Fomento trobareu orientatició i informatició dels drets i obligacions en la contractació d'un arrendament d'habitatge, així com models de contractes,ajuts que es presten en les diferents CCAA etc....

Last update 31.07.2019 | 12:31