|
 

Medi Ambient i Sostenibilitat

Medi Ambient i Sostenibilitat

Línies bàsiques d'actuació de la regidoria:

Protecció del medi: avaluació ambiental de plans, programes (planejament, plans sectorials, etc.) i de projectes, la prevenció i control de la contaminació (residus, aigües, soroll, olors, radiacions, sòls, etc.), compliment normativa ambiental, gestió i redacció d’ordenances i reglaments, gestió denúncies ambientals. Qualitat ambiental i indicadors.

Educació ambiental: programes educatius a escoles i altres col•lectius (residus, aigua i coneixement del medi natural), elaboració de campanyes d’educació ambiental a la població, informació i assessorament consultes ambientals.

Defensa i conservació del patrimoni natural i dels recursos naturals: projectes i treballs de millora de l'entorn natural (restauració rieres, itineraris de natura), de prevenció d'incendis forestals i potenciant la conservació del patrimoni i els recursos naturals i altres espais o elements d’interès natural. El manteniment i millora ambiental de rieres. Els treballs de vigilància i prevenció d’incendis forestals.

Gestió i control dels serveis de jardineria municipal.

Gestió i control dels serveis de recollida de residus municipals: recollida contenidors, recollida a domicili de mobles i atuells domèstics, recollida a domicili de poda, recollida de paper i cartró a dependències municipals i escoles, recollida de vidre a petits bars, recollida de piles.

Gestió i control de la deixalleria municipal i la deixalleria mòbil.

Vetllar per un desenvolupament més sostenible del municipi.

La processionària és una plaga autòctona que afecta principalment els pins

Els principals perjudicis que provoca la processionària afecten les persones (reaccions al·lèrgiques, urticàries...) i els animals (ramats i, sobretot, gossos), ja que els arbres generalment es recuperen, tot i que perden molta vitalitat i poden arribar a quedar totalment defoliats. Cal tenir present que la processionària és un insecte autòcton que no es pot eradicar i que en determinades circumstàncies les poblacions augmenten i esdevenen una plaga.
Cal distingir entre els danys a les zones urbanes i urbanitzables i les zones forestals. A les zones forestals i per a superfícies continues i extenses, l'única tècnica de control efectiva són els tractaments aeris. Aquests tipus de tractaments només estan autoritzats excepcionalment i estan molt regulats per normativa. Cada tractament s’ha de fer d’acord amb un Pla d’aplicació aèria concret que ha de ser aprovat explícitament. En aquest Pla, hi consten, a més dels productes, les dosificacions, les dates i zones del tractament i les mesures de seguretat (que inclouen franges de seguretat de 100 m al voltant de nuclis habitats, masses d’aigua, conreus ecològics...).
A les zones urbanes o urbanitzables, la normativa prohibeix els tractaments aeris, i a més el DARP no té competències per actuar. En canvi, sí que són viables altres tècniques de control terrestres que convé que estiguin realitzades per empreses acreditades per fer-los. Cal recordar que el primer responsable del control de qualsevol plaga és el propietari del terreny.
A mitjà i llarg termini, l’objectiu és millorar la vitalitat de les masses forestals mitjançant una gestió forestal activa que faci els boscos més resistents i resilients davant plagues, incendis forestals i altres pertorbacions, i també més adaptats al canvi climàtic (que també té la seva incidència en l'expansió de plagues i en l’increment del risc d’incendis).
Consulta realitzada a:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/295601/ca/agricultura-triplica-tractament-controlar-processionaria-pi-catalunya.do

Prevenció d'incendis forestals

En col·laboració amb la Diputació i l'ADF s'inicia l'arranjament de pistes forestals per a la prevenció d'incendis forestals al camí de Sant Roc, Bosc de Can Ràfols i Contraselva.

El conveni inclou la col·laboració en la redacció, la gestió, l'aprovació, el finançament i l'execució dels plans territorials de prevenció d'incendis forestals que són els següents:

1. Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (en endavant PPI).

2. Pla d'actuació municipal en emergències d'emergències per incendis forestals (en endavant PAM).

3. Pla d'informació i Vigilància contra incendis forestals (en endavant PVI).

4. Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (en endavant PPU).

Vida al teu entorn

És una exposició itinerant que recull fotografies de moments especials de la vida salvatge a l’entorn del riu Llobregat a Sant Vicenç dels Horts.

Si esteu interessats en acollir-la, podeu enviar un correu electrònic a: medi@svh.ca

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS


Està prohibit fer foc el 15 de juny al 15 de setembre (perill molt alt).

MESURES D’AUTOPROTECCIÓ

Si viviu a prop del bosc, recordeu que casa vostra és el millor refugi en cas d’un incendi forestal si apliqueu les mesures següents:

1. Manteniu al voltant de la façana un espai lliure, d’almenys 2 m, de vegetació i altres materials combustibles (matalassos, plàstics, llenya, vehicles, esprais...).

2. Si teniu arbres al jardí, separeu-los uns 6 metres per evitar que les capçades es toquin.

3. Netegeu la teulada, els porxos... de fulles i altres restes vegetals.

4. Eviteu les tanques de xiprers, bruc... perquè són molt inflamables.

5. Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat (boix, heura, alzina, roure, olivera).

6. Desbrosseu les parcel•les no construïdes.

7. Protegiu l’entrada de la xemeneia i altres entrades que hi hagi a l’interior de casa vostra de possibles espurnes.

8. Emmagatzemeu els combustibles (gasoil de calefacció, bombones de butà...) en llocs ventilats i protegits.

9. Disposeu d’una mànega flexible que envolti tota la casa. Comproveu que funciona i que té prou pressió.

10. És recomanable que disposeu d’extintors de pols polivalent.

11. Eviteu aparcar als revolts i als carrers estrets perquè hi puguin circular els vehicles d’emergència.

12. Als carrers sense sortida, aparqueu en el sentit de ls sortida per evitar fer maniobres en cas d’emergència.

13. En cas d’incendi, comuniqueu-ho al telèfon d’emergències 112.

Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals

El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) de la província de Barcelona és un conjunt d'accions informatives, dissuasòries i d'anticipació dirigides a evitar l'inici dels incendis forestals, començarà enguany el dia 17 de juny i finalitzarà l’1 de setembre.

L’estructura de vigilància disposa d’informadors i informadores de guaita amb unitats mòbils que són la cèl·lula operativa bàsica del Pla, la vigilància es fa coordinada pel centre de comunicacions on hi ha l’enginyer de la zona.

Mercat de segona mà

Nou servei web de mercat de segona mà a la teva deixalleria, aprofita’l que és gratuït!

L’únic requisit per poder fer ús d’aquest nou servei és portar el teu carnet de la deixalleria que t’identifica com a usuari i habitant del municipi.

Per aconseguir el carnet vine a la deixalleria amb un rebut de subministrament (aigua, llum o gas) del teu domicili a Sant Vicenç dels Horts i te’l farem immediatament.

Aquest carnet i els serveis de la deixalleria són gratuïts pels usuaris particulars.

A la deixalleria obrim els 7 dies de la setmana:

- De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h i de 17 a 20h
- Dissabtes i diumenges de 9:00 a 14:00h

Aprofita la teva visita per portar-nos les piles gastades, olis de cuina usats, els teus electrodomèstics vells...

T’hi esperem!

Agents forestals, informatiu protecció de la fauna icar 02_16

EL PORC SENGLAR

 No donar mai de menjar als senglars, ja que amb aquest fet es modifica la seva conducta i acaben perdent la por a les persones, amb el risc que suposa al ser animals salvatges que tenen reaccions imprevisibles.

 Llençar la brossa dins de contenidors. El menjar dels animals domèstics ha de quedar fora de l’abast dels senglars.

 La tipologia de la vegetació dels parterres i espais verds determina la presència de senglars. Evitar aquells aliments més comuns en la seva alimentació com les plantes bulboses o reduir la freqüència del reg i canviar a xerojardineria redueix la presència d’aquests animals.

 El desbrossament de l’estrat arbustiu i la reducció de la densitat arbòria en les zones urbanes i periurbanes evita l’efecte refugi i dificulta l’accés dels exemplars salvatges.

 La instal•lació de tanques ben ancorades al terra i mantingudes periòdicament o la instal•lació de passos canadencs evita l’accés dels senglars en aquells espais més sensibles.

 La col•locació de filats elèctrics també és una eina efectiva per a la protecció de certs espais

Per a qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb els agents rurals de la vostra comarca o bé truqueu al 93 561 70 00

Millora de l'espai de barbacoes al parc del Pi Gros

Ja han començat les obres de millora de les barbacoes del parc del Pi Gros de Sant Vicenç dels Horts. Les tasques van començar el 7 de novembre passat i consisteixen en la renovació i reparació de les barbacoes i la construcció d’un tancament perimetral amb dues portes d’accés, per tal d’ordenar adequadament l’espai i l’ús que se’n fa. 

La durada aproximada de les obres serà d’un mes i mig i el cost total de l’actuació és de 38.500,09 euros, el qual financia en la seva totalitat l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Campanya per fomentar la recollida selectiva

Una campanya per fomentar la recollida selectiva per tal de garantir l'equilibri entre la societat i la naturalesa, en certa manera per assegurar la sostenibilitat de benestar a les generacions futures.

Descobrir el fons marí de Barcelona

L'AMB proposa a descobrir el fons marí de Barcelona.

Acompanyats de biòlegs marins detectarem algunes espècies d'animals i plantes que es poden trobar a les platges de la ciutat i identificarem invertebrats que viuen fixats a les roques i algunes espècies de peixos. Activitat adreçada a adults. Cal portar ulleres i tub i es recomana portar aletes i vestit de neoprè.

Dia Mundial de l'Aigua.

Com cada any, el dia 22 de març, se celebra el Dia Mundial de l'Aigua. És una iniciativa promoguda per l'Assemblea General de les Nacions Unides que té com a objectiu posar de relleu les diverses problemàtiques de l'aigua i conscienciar a la població de la importància d'una bona gestió dels recursos hídrics.

Font: http://www.amb.cat/ca/web/territori/actualitat/noticies/detall/-/noticia/dia-mundial-de-l-aigua/6253316/11656

http://agendadelaigua.cat/

SUBVENCIÓ PER A LA COMPRA DE BICICLETES ELÈCTRIQUES.

Una iniciativa per recolzar la mobilitat sostenible, un transport ecològic i no contaminant que et permet fer els teus recorreguts diaris sense dificultats i d'una manera neta i saludable.

S'obre una segona convocatòria per a la concessió de 500 subvencions més a la compra de bicicletes elèctriques per part de residents i empreses de l’AMB.

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, el preu màxim de venda al publico d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció serà d'1.350 EUR (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).