|
 

L'Ajuntament redueix al màxim la presència física del seu personal als edificis municipals

Dimarts, 17 de març de 2020 a les 19:03
  • Es tracta d’una mesura excepcional per la declaració d'estat d'alarma i tindrà efectes del 17 al 29 de març, amb possibilitat de pròrroga

 

  • Només s’obriran a l’atenció ciutadana la Casa de la Vila i la Foneria, en horari de 9 a 14 h i per atendre urgències

 

  • Els serveis tècnics estaran garantits perquè es gestionaran a distància

L’Ajuntament ha decretat aquest matí la reducció al màxim de la presència física dels empleats i empleades públics als edificis municipals, com a mesura necessària per lluitar contra la propagació del coronavirus. En aquest sentit, a més de la prefectura de la Policia Local, només romandran oberts a l’atenció ciutadana dues dependències: la Casa de la Vila i la Foneria, en horari de 9 a 14 h i per atendre urgències.

Els serveis tècnics estaran garantits perquè es gestionaran gràcies al treball a distància. “Amb aquest decret volem garantir la seguretat de la plantilla municipal i de la ciutadania, tot seguint les indicacions de l’estat d’alarma de restringir al màxim els desplaçaments i les relacions socials físiques”, ha assegurat Juan Ramon Torres, regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i de Recursos Humans. “Al mateix temps”, ha afegit, “continuarem cobrint les necessitats del veïnat mitjançant l’atenció telefònica i telemàtica”.

Així, com a mesura excepcional, el decret estableix el funcionament dels serveis municipals mitjançant la comunicació telefònica, telemàtica o electrònica, a excepció dels serveis públics que es relacionen a continuació:

Seguretat Ciutadana. Policia Local de Sant Vicenç dels Horts:

Per tractar-se d’un servei de vital importància pel funcionament ordinari de la ciutat, especialment en la situació derivada de la pandèmia del SARS-CoV-2, es manté l’estructura ordinària de prestació del servei amb les condicions establertes al Pla de Contingència de la Policia Local.

Servei de Consergeria:

Únicament s’estableix com a servei bàsic a les dependències municipals dels edificis de la Casa de la Vila (plaça de la Vila, 1) i de la Foneria (carrer del Claverol, 6-8). Hi haurà una persona de consergeria a cada edifici de 9 a 14 h. La resta de personal públic estarà a disposició del / de la cap o responsable.

El personal de consergeria de les escoles no treballarà presencialment, però estarà a disposició del / de la cap o responsable.

Servei Integral d’Atenció a la Ciutadania (SIAC) i a l’Empresa (SIAE):

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 1 persona amb presència física a la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic de 9 a 14 h. La resta de personal públic estarà a disposició del / de la cap o responsable.

Equip de serveis socials per a l'atenció a urgències socials:

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 3 persones amb presència física com a personal tècnic i una altra com a suport administratiu, a l’edifici municipal de la Foneria. La resta del personal públic estarà a disposició del / de la cap o responsable.

Brigada municipal:

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, un servei de guàrdia ordinària integrada per dues persones. La resta del personal públic estarà a disposició del / de la cap i responsable.

Servei de neteja:

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, dues persones operàries amb presència física, pel temps indispensable per netejar els espais ocupats de les dependències municipals obertes. La resta del personal públic estarà a disposició del cap o responsable.

 

Treball a distància

Per al personal que no treballi presencialment, el departament de Sistemes d’Informació i Tecnologies ha habilitat, de manera excepcional i únicament durant el període establert pels organismes públics competents, un mecanisme d'accés remot a les estacions de treball per tal d’atendre les tasques i treballs requerits per l’Ajuntament i, garantir el funcionament dels serveis de contingència.

En tot cas, mentre duri aquesta situació excepcional, el decret recull les mesures següents:

  • Tot el personal haurà d’estar disponible via telefònica (sigui per extensions de telèfon de treball o bé mòbil de feina o mòbil personal) durant la jornada de treball del seu lloc de treball per tal d’atendre o donar resposta a cada moment
  • El personal, tècnic i administratiu que no treballi de forma presencial, tindrà l’obligació d’estar localitzable telefònicament durant la jornada laboral de cada dia i haurà d’accedir de manera regular al correu electrònic corporatiu per garantir que es manté informat de les directrius i mesures que es vagin adoptant per part de l’Ajuntament.
  • No s’haurà de recuperar la jornada de treball que no sigui possible realitzar per causa imputable a l’Ajuntament degut a l’excepcionalitat de la situació.
  • El personal haurà d’atendre les directrius que es donin per si han estat designats per treballar presencialment o des del domicili. En cas d’activació del servei presencial haurà de donar resposta i personar-se en el lloc de treball en un termini màxim d’1 hora .
Last update 17.03.2020 | 19:03