|
 

Solidaritat, Cooperació i Voluntariat

Sant Vicenç dels Horts, poble solidari

La Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat té com a funcions principals la sensibilització i el foment de la solidaritat entre la ciutadania, les entitats i els diferents agents que formen el teixit del municipi. També consolidar i enriquir la cooperació i fomentar el voluntariat. 

En aquest sentit, es van establir quatre grans objectius al Pla Director de Cooperació i Desenvolupament (2015-2020): 

1. Aconseguir un poble més solidari. Així, per exemple, la sensibilització que actualment es fa amb el públic escolar s'ampliarà a les associacions de veïns, els joves, el comerç local, les persones aturades, grups de dones, etc.

2. Millorar els mecanismes de suport a les entitats. Entre d'altres iniciatives, l'Ajuntament formarà les entitats perquè puguin gestionar un portal web o programes a Ràdio Sant Vicenç.

3. Consolidar i enriquir la cooperació directa de l'Ajuntament, com es fa amb l'intercanvi de coneixements amb ajuntaments del Marroc i diversos consistoris de Barcelona.

4. Enfortir els instruments necessaris per a l'execució del Pla Director. L'Ajuntament buscarà possibles finançaments supramunicipals amb l'Agència Catalana de Cooperació, el Fons Català, la Diputació de Barcelona, entre d'altres.