|
 

L'Ajuntament renova la xarxa d'aigua potable del carrer de Pintor Sert

Dimecres, 31 de juliol de 2019 a les 16:27
  • Del 2 de setembre al 20 d’octubre es podran produir afectacions puntuals de la mobilitat per causa de les obres

El carrer de Pintor Sert serà objecte de treballs de renovació de la xarxa d’aigua potable al setembre. Amb un pressupost de 86.235,19 euros (IVA inclòs) l’Ajuntament iniciarà les obres el proper 2 de setembre, i preveu que s’allarguin fins el 20 d’octubre. Els treballs contemplen l’obertura de rases a la vorera i a la calçada, fet que implicarà afectacions puntuals a la mobilitat dels veïns i veïnes i dels vehicles.

Prèviament a aquestes afectacions el consistori informarà degudament sobre quines seran i quan duraran, sobretot perquè els veïns i veïnes tinguin clar quan podran i quan no estacionar al carrer o entrar i sortir dels seus guals. Pel que fa a la mobilitat a peu, les obres garantiran un espai lliure de pas als vianants, i se senyalitzaran itineraris alternatius en cada cas.

Last update 31.07.2019 | 16:37