|
 

Mobilitat i Senyalització

Regidora: Marta Sugrañes i Marill 

-Política municipal de transport públic; control de la concessió del transport urbà d'autobusos; representant municipal en l'AMTU.

Last update 27.07.2016 | 22:54