|
 

Seguretat Pública i Protecció Civil

Polítiques de prevenció de la seguretat i la convivència ciutadana i la seguretat viària. Relació i coordinació en matèria de seguretat amb altres administracions i cossos de seguretat. Normes reguladores de la seguretat i la convivència ciutadana. Normes reguladores de la circulació de vehicles i vianants, així com de l'aparcament de vehicles; Estudis de mobilitat quant a l'ordenació viària de la circulació de vehicles i persones així com de l'estacionament de vehicles a les vies públiques; Senyalització: estudi i instal·lació de senyalització de trànsit tant vertical com horitzontal i semafòrica, així com de la resta d'elements o mobiliari urbà per gestionar la mobilitat. Senyalització direccional informativa urbana; Control de l'ús de la via pública que afecti a la mobilitat de vehicles i persones així com l'estacionament; Control de concessió de retirada de vehicles de la via pública. Gestió del dipòsit municipal, vehicles abandonats i desballestament; Fiscalització dels aparcaments públics explotats per concessionaris i inspecció dels particulars d’ús públic; Instrucció del procediment sancionador en matèria de trànsit.

Last update 03.07.2019 | 14:12