|
 

Modificació / baixa de la llicència de gual

Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud de baixa de la taxa de gual o la modificació de dades de la taxa de gual.
Tingueu en compte que la baixa comporta el lliurament de la corresponent placa, per tant aquesta no serà efectiva fins l'entrega de la placa a l'Ajuntament.
La modificació de dades pot ser per: canvi de titular de la taxa de gual per canvi de propietari de la finca o per la modificació de la longitud d'amplada del gual o del nombre de places d'aparcament.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. 

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

Baixa:
2. Placa de gual (original).
3. Declaració jurada, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa.
4. Denúncia de robatori, si es dóna el cas. 

Modificacions: 
5. Dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.)

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu el formulari i adjunteu la documentació que s'indica a l'apartat corresponent.
2. L'àmbit responsable de la tramitació verificarà les dades i, segons el cas, procedirà a donar de baixa el gual, o bé a realitzar la modificació que sol·liciteu en relació al gual.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 23.12.2014 | 12:35