|
 

Sol·licitud Passi Metropolità d´Acompanyant

És un document que acredita els seus posseïdors per utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu amb un acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge. Té validesa temporal, i és renova periòdicament si es mantenen les condicions per ser-ne beneficiari.Qui el pot demanar?
Qualsevol persona empadronada a Sant Vicenç dels Horts que acrediti mitjançant un certificat de l'Institut Català d´Assistència i Serveis Socials (ICASS), la necessitat d´un acompanyant en els desplaçaments en transport públic col·lectiu i tenir més de 4 anys d´edat.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Qualsevol persona empadronada a Sant Vicenç dels Horts que acrediti mitjançant un certificat de l'Institut Català d´Assistència i Serveis Socials (ICASS), la necessitat d´un acompanyant en els desplaçaments en transport públic col·lectiu. i tenir més de 4 anys d´edat.
1. Tenir la residència en el municipi de Sant Vicenç dels Horts. Aquesta condició serà comprovada en el moment de la presentació de la sol·licitud per part de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
2. Tenir més de 4 anys.
3. Tenir un certificat de l'Institut Català d´Assistència i Serveis Socials (ICASS), la necessitat d´un acompanyant en els desplaçaments en transport públic col·lectiu.

Last update 16.04.2013 | 13:39