|
 

Sol·licitud Targeta Rosa Metropolitana

La targeta rosa és un títol de transport que dóna dret a viatjar de forma gratuïta o bé a preu reduït als següents transports: línies d'autobús de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (dins la 1a corona metropolitana -* Sant Vicenç dels Horts no està inclòs dins la 1a corona-), Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc.

 

Qui el pot demanar?
Qualsevol ciutadà empadronat a Sant Vicenç dels Horts amb 65 anys o més, o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % encara que no compleixi el requisit de l'edat

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Residir en un municipi de l'Area metropolitana i en el cas de Sant Vicenç dels Horts tenir 65 anys o més o bé tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

1. Estar empadronat al municipi de Sant Vicenç dels Horts.
2.Tenir 65 anys o més.
Tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 33% en aquest cas no cal acomplir el requisit de l'edat( si és el cas).
Per viatjar gratuïtament (carnet rosa metropolità gratuït), cal tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) inferiors a l´Indicador Públic de Renda d´Efectes Múltiples (IPREM).

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 17.04.2013 | 12:04