|
 

Modificacions del servei

Bus urbà SantviBus


Modificacions temporals

Línia SV1

 • El recorregut de la línia SV1 serà pels carrers d'Orense, la Llacuna, Olesa, Linares i Cementiri, en lloc dels carrers Oviedo i Llucmajor, entre els dies 12 i 15 de setemrbre degut a treballs d'aglomerat a la via pública. Les parades afectades són Oviedo i Llucmajor, que quedaran fora de servei. Es realitzaran parades alternatives a Olesa i Parc de Manuel Boga (de la línia SV2).

Línia SV3

 • Hi ha un desviament temporal al barri del Turó pels carrers d'Aragó i de Torras i Bages, en lloc de circular pel carrer de Montjuïc. Les parades no es veuen afectades.


Modificacions permanents

Línia SV1

 • S'ajusten els horaris del servei per garantir-ne la puntualitat.
 • Passa a circular pel c. de Barcelona en lloc de fer-ho per la ctra. de Sant Boi, amb dues noves parades a Barcelona/Dr. Robert i Barcelona/Mare de Déu de Núria. I per tant, deixa de passar per les parades de La Vailet/Parc del Mamut Venux i CAP El Serral. Les línies SV3, e20, L60, L61 i L62 seguiran realitzant aquestes parades.
 • Passa a circular pel c. de Burgos en lloc de fer-ho per l'av. del Ferrocarril, amb tres noves parades a Burgos/Badajoz, Centre diari Sant Josep i Burgos/Albacete. I per tant, deixa de passar per les parades Estació FGC Can Ros i Pavelló de Sant Josep. La línia SV2 seguirà realitzant aquestes parades.

Línia SV2

 • S'ajusten els horaris del servei per garantir-ne la puntualitat.
 • Passa a circular pel c. de Barcelona en lloc de fer-ho per la ctra. de Sant Boi, amb dues noves parades a Barcelona/Dr. Robert i Barcelona/Mare de Déu de Núria. I per tant, deixa de passar per les parades de La Vailet/Parc del Mamut Venux i CAP El Serral. Les línies SV3, e20, L60, L61 i L62 seguiran realitzant aquestes parades.
 • Les parades Camí de les Canetes/Turó i Font del Llargarut passen a fer-se a la demanda. S'haurà de sol·licitar el servei al telèfon 93 632 51 33 amb l'antelació d'almenys un dia hàbil o avisar al/a la conductor/a quan es pugi a l'autobús. Es poden consultar els detalls en l'enllaç o a la mateixa parada.

Línia SV3

 • S'ajusten els horaris del servei per garantir-ne la puntualitat.
 • Deixa de fer les parades AVV Sant Antoni, Pujada de la Selva, Fundadors, Baixada de Can Coll i Av. Central de St. Antoni. Les línies e20, L62 i L71 seguiran realitzant aquestes parades.
 • Amplia la cobertura a la zona del Sector V de Sant Antoni amb noves parades a Rosari, Cervantes i Gatosar (que canvia d'ubicació).

Línia SV4

 • La parada Jaume I passa a fer-se a la demanda. S'haurà de sol·licitar el servei al telèfon 93 632 51 33 amb l'antelació d'almenys un dia hàbil o avisar al/a la conductor/a quan es pugi a l'autobús. Es poden consultar els detalls en l'enllaç o a la mateixa parada.
 • Els autobusos provinents de la ctra. de Torrelles, passen a circular pel c. de Salvador Allende, amb una nova parada, en lloc de pel c. de l'Abadessa Reverter.

Línia ESC

 • S'ajusten els horaris del servei per garantir-ne la puntualitat.

 

Bus interurbà


Modificacions temporals

Línia L62

 • Per la celebració de la Diada a la pl. de la Vila el proper 11 de setembre, les expedicions de la línia L62 sentit Barcelona de les 10.20, 11.20, 12.20 i 13.20 hores s'hauran de desviar pel c. de Ramon Poch i la ctra. de Sant Boi. Es veuen afectades les parades de "Pl. de la Vila" i "CAP Vila Vella" i s'hablitaran parades provisionals a c. de Rafael Casanova/c. de Ramon Poch i a la ctra. de Sant Boi, davant del CAP Vila Vella.

 

Modificacions permanents

Línies L60 i L61

 • Els autobusos provinents de la ctra. de Torrelles, passen a circular pel c. de Salvador Allende, amb una nova parada, en lloc de pel c. de l'Abadessa Reverter.

Línies L62 i L71

 • Fins a nou avís, la parada de la ctra. de Torrelles/c. de Sant Joan (sentit Torrelles de Ll.) queda fora de servei degut a les obres que es realitzen al lateral de la carretera. La parada més propera es troba a la pl. dels Països Catalans.

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

 

Sense modificacions del servei.

 

Last update 08.09.2017 | 07:40