|
 

Festes i fires

Calendari de festes locals i autonòmiques 2017

L’ajuntament en Ple, en sessió del dia 15/09/2016 , ha acordat fixar com a festes locals per a l’any 2017, els dies següents:

 • Dilluns, 23 de gener de 2017 (Festa Major d’Hivern).
 • Dilluns, 24 de juliol de 2017 (Festa Major d’Estiu).
 
Els dies del calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017 (Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig), són els següents:

 • 6 de gener (Reis).
 • 14 d'abril (Divendres Sant).
 • 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d'agost (l'Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

Calendari de festes locals i autonòmiques 2018

L’ajuntament en Ple, en sessió del dia 20/07/2017, ha acordat fixar com a festes locals per a l’any 2018, els dies següents:

 • 22 de gener de 2018 (Festa Major d’Hivern)
 • 23 de juliol de 2018 (Festa Major d’Estiu)

 

A banda, seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents:

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 30 de març (Divendres Sant)
 • 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (la Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i festius (2016-2017)

Els art. 2-4 de l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, regulen l’exercici de la facultat per que els municipis modifiquin fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada amb caràcter general.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en sessió de data 17 de novembre de 2016, va acordar substituir l’1 de novembre de 2017 pel diumenge 31 de desembre de 2017, com a dia d’obertura autoritzada pels comerços de Sant Vicenç dels Horts.

Calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i festius (2018-2019)

Last update 16.10.2017 | 12:25