|
 

Festes i fires

Calendari de festes locals i autonòmiques 2017

L’ajuntament en Ple, en sessió del dia 15/09/2016 , ha acordat fixar com a festes locals per a l’any 2017, els dies següents:

 • Dilluns, 23 de gener de 2017 (Festa Major d’Hivern).
 • Dilluns, 24 de juliol de 2017 (Festa Major d’Estiu).
 
Els dies del calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017 (Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig), són els següents:

 • 6 de gener (Reis).
 • 14 d'abril (Divendres Sant).
 • 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d'agost (l'Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).
Last update 09.01.2017 | 02:14