|
 

Festes i fires

Calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i festius (2018-2019)

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya podran romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, són els següents:

Any 2018: 7 de gener, 1 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre; 6, 8,16 i 23 de desembre.

Any 2019: 13 de gener, 7 de juliol, 12 d'octubre; 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.

Calendari de festes locals i autonòmiques 2019

L’ajuntament en Ple, en sessió del dia 19/04/2018, ha acordat fixar com a festes locals per a l’any 2019, els dies següents:

22 de gener de 2019 (Festa Major d’Hivern)
22 de juliol de 2019 (Festa Major d’Estiu)

A banda, seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents:

1 de gener (Cap d’any)
19 d’abril (Divendres Sant)
22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Dia del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d'agost (l'Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Last update 31.07.2019 | 13:36