|
 

Festes i fires

Calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i festius (2020)

Els 10 dies festius que els establiments comercials de Sant Vicenç dels Horts poden romandre oberts al públic l'any 2020, d'acord amb el que estableix l'Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, són : 5 i 12 de gener, 5 de juliol, 15 d'agost, 12 d'octubre; 29 de novembre; 6, 13, 20 i 27 de desembre.

Calendari de festes locals i autonòmiques 2020

L'Ajuntament en ple, en sessió del 18 de juliol de 2019, ha acordat fixar com a festes locals per a l'any 2020, els dies següents:

- Dimecres 22 de gener de 2020 (Festa Major d'Hivern)

- Dilluns 20 de juliol de 2020 (Festa Major d'Estiu)

Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020

Els dies del calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020 (ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny), són els següents:

- 1 de gener (Cap d'Any), dimecres.

- 6 de gener (Reis), dilluns.

- 10 d'abril (Divendres Sant), divendres.

- 13 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.

- 1 de maig (Festa del treball), divendres.

- 24 de juny (Sant Joan), dimecres.

- 15 d'agost (l'Assumpció), dissabte.

- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), divendres.

- 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), dilluns.

- 8 de desembre (la Inmaculada), dimarts.

- 25 de desembre (Nadal), divendres.

- 26 de desembre (Sant Esteve), dissabte.

Last update 03.02.2020 | 10:22