|
 

Informació de la seu

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de sant Vicenç dels horts que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  • El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  • Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les   administracions públiques catalanes.
  • Qualsevol altre certificat  emès per una entitat de certificació que estigui classificada per  l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a  través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura   (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica
URL: http://svh.cat/seu-electronica/
Emès per a: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 26/04/2017
Data venciment: 26/04/2019
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=sant+vicen&reqCode=viewDetail&idCap=2250729&
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Gestió Tributaria
URL:http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=263&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

 

L'Ajuntament en ple, en sessió del 18 de juliol de 2019, ha acordat fixar com a festes locals per a l'any 2020, els dies següents:

- Dimecres 22 de gener de 2020 (Festa Major d'Hivern)

- Dilluns 20 de juliol de 2020 (Festa Major d'Estiu)

Els dies del calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020 (ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny), són els següents:

- 1 de gener (Cap d'Any), dimecres.

- 6 de gener (Reis), dilluns.

- 10 d'abril (Divendres Sant), divendres.

- 13 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.

- 1 de maig (Festa del treball), divendres.

- 24 de juny (Sant Joan), dimecres.

- 15 d'agost (l'Assumpció), dissabte.

- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), divendres.

- 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), dilluns.

- 8 de desembre (la Inmaculada), dimarts.

- 25 de desembre (Nadal), divendres.

- 26 de desembre (Sant Esteve), dissabte.

Last update 03.02.2020 | 10:24