|
 

Informació de la seu

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de sant Vicenç dels horts que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

 • El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
 • Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les   administracions públiques catalanes.
 • Qualsevol altre certificat  emès per una entitat de certificació que estigui classificada per  l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a  través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura   (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica
URL: http://svh.cat/seu-electronica/
Emès per a: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 26/04/2017
Data venciment: 26/04/2019
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=sant+vicen&reqCode=viewDetail&idCap=2250729&
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Gestió Tributaria
URL:http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=263&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils


L’ajuntament en Ple, en sessió del dia 17/09/2015 , ha acordat fixar com a festes locals per a l’any 2016, els dies següents:

 • Divendres, 22 de gener de 2016 (Festa Major d’Hivern).
 • Dilluns, 25 de juliol de 2016 (Festa Major d’Estiu).

Els dies del calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2015 i 2016 (Ordre EMO/133/2014, de 14 d'abril, publicada al DOGC núm. 6613, de 30 d'abril), són els següents:

 • 25 de desembre (Nadal), divendres.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dissabte.
 • 1 de gener (Cap d’Any), divendres.
 • 6 de gener (Reis), dimecres.
 • 25 de març (Divendres Sant), divendres.
 • 28 de març (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 16 de maig (dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
 • 15 d'agost (l'Assumpció), dilluns.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
 • 8 de desembre (la Immaculada), dijous
Last update 17.07.2017 | 01:45